Řídící systémy pro malé vodní elektrárny

 

Řídící systémy od společnosti ALVA Strakonice s.r.o. zajišťuje plně automatický provoz malé vodní elektrárny (MVE) s občasným dohledem obsluhy a s kompletní diagnostikou technologie malé vodní elektrárny.

Naše společnost má dlouholetou zkušenost v oblasti řídících systémů pro malé vodní elektrárny a v současné době jsou tyto systémy v provozu na více než stopadesáti vodních elektrárnách i nás i v zahraničí.

Popis řídících systémů pro malé vodní elektrárny

Řídící systémy jsou vybaveny hladinovou regulací podle zadaných kritérií, s možnostmi automatického řízení čistících strojů a automatického proplachu turbíny. Řídící systémy jsou vybaveny GSM modemem pro automatické posílání poruchových SMS (na navolená telefonní čísla) a pro automatické odpovídání na dotazovací SMS (z povolených telefonních čísel). Pomocí GSM modemu lze měnit i hlavní provozní stavy elektrárny (vypnout / zapnout, změna hladiny regulace apod.).

V systému jsou ukládána všechna důležitá data s možností jejich dlouhodobé archivace a případné analýzy na PC. Důležité provozní stavy jsou vykreslovány průběžně v grafech (výkon, otevření RK, hladiny, teploty) na dotykové obrazovce řídícího systému. Systémy jsou schopny vyhodnocovat měřené teploty na soustrojí ve dvou úrovních – varovné a při dalším nárůstu pak havarijní.

Řídící systémy je rovněž možné připojit do PC sítě, pomocí níž je pak možné systém lokálně nebo dálkově přes internet monitorovat a ovládat, měnit parametry regulace i hodnoty ostatních parametrů. Řídící systémy mohou být vybaveny zálohovacím napájecím zdrojem s akumulátorem, který umožní ukládání provozních hodnot a stavů, vyhodnocením poruch a předání poruchových a stavových zpráv i po výpadku elektrické energie.

Dodávané řešení zajišťuje i funkce ochran sítě (podpětí, přepětí, podfrekvence, nadfrekvence), tak i ochran generátoru (proudová nesymetrie, zpětný příkon, nadproudová ochrana generátoru). Rozvaděče jsou vybaveny odpovídající kompenzací pro asynchronní generátory, aby splnily všechny podmínky pro připojení do elektrické sítě.

V případě potřeby mohou řídící systémy ovládat podle zadaných požadavků i klapky před turbínou, stavidla (jalová, turbínová), jezové klapky nebo jiné zaříení související s technologií malé vodní elektrárny (čistící stroje česlí, dopravníky odpadu, čerpadlo oplachu, čerpadlo prosaku, hydraulika apod.).

Pracoviště společnosti

Čestice 101, 387 19 Čestice, okr.Strakonice

Telefon

+420 383 396 326

E-mail

cestice@alva.cz

© 2021 FineNet – Na netu v pohodě